fbk
home icon
All Property Types

Affordable flats for Sale In jaipur

13 Lacs 2 BHK Flat in Govindpura niwaru link road, Jaipur surendra surendra (Owner)

2 BHK Flat, 750 Sq. Feet Govindpura niwaru link road, Jaipur

20,000 2 BHK Flat in Model town, Jaipur Rahul Rahul (Owner)

2 BHK Flat, 2200 Sq. Feet Model town, Jaipur

5,245 3 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

3 BHK Flat, 1350 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

5,245 3 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

3 BHK Flat, 1350 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

5,245 3 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

3 BHK Flat, 1350 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

6,500 2 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

2 BHK Flat, 450 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

50 Lacs 3 BHK Flat in Gopalpura Bypass, Jaipur Dhruv Jain Dhruv Jain (Owner)

3 BHK Flat, 1250 Sq. Feet Gopalpura Bypass, Jaipur

25 Lacs 3 BHK Flat in Ajmer Road, Jaipur Vishvas Vishvas (Broker)

3 BHK Flat, 1126 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

28.20 Lacs 1 BHK Flat in Vaishali Nagar, Jaipur Vikram Singh Vikram Singh (Broker)

1 BHK Flat, 940 Sq. Feet Vaishali Nagar, Jaipur

36 Lacs 3 BHK Flat in Vaishali Nagar, Jaipur Vikram Singh Vikram Singh (Broker)

3 BHK Flat, 1450 Sq. Feet Vaishali Nagar, Jaipur

48 Lacs 3 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Rakesh Rakesh (Broker)

3 BHK Flat, 1500 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

36.40 Lacs 2 BHK Flat in Ajmer Road, Jaipur Rajeev Rajeev (Broker)

2 BHK Flat, 1300 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

40 Lacs 1 BHK Flat in Pratap Nagar housing board, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

1 BHK Flat, 660 Sq. Feet Pratap Nagar housing board, Jaipur

13 Lacs 2 BHK Flat in Ajmer Road, Jaipur Pankaj Sharma Pankaj Sharma (Broker)

2 BHK Flat, 500 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

47.25 Lacs 3 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

3 BHK Flat, 1350 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

41 Lacs 1 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

1 BHK Flat, 1377 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

38 Lacs 2 BHK Flat in Vaishali Nagar, Jaipur Vikram Singh Vikram Singh (Broker)

2 BHK Flat, 1100 Sq. Feet Vaishali Nagar, Jaipur

45 Lacs 2 BHK Flat in Lal Kothi, Jaipur Dhawal Dhawal (Owner)

2 BHK Flat, 900 Sq. Feet Lal Kothi, Jaipur

25 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Dinesh Kumar Dinesh Kumar (Owner)

2 BHK Flat, 1300 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

17 Lacs 2 BHK Flat in Sirsi, Jaipur Pramod Choudhary Pramod Choudhary (Owner)

2 BHK Flat, 900 Sq. Feet Sirsi, Jaipur

20 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur rishit rishit (Owner)

2 BHK Flat, 750 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

27 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Pankaj Sharma Pankaj Sharma (Broker)

2 BHK Flat, 1000 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

24.99 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur amit amit (Builder)

2 BHK Flat, 980 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

32 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

2 BHK Flat, 950 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

47 Lacs 2 BHK Flat in Ajmer Road, Jaipur Rentals Rentals (Broker)

2 BHK Flat, 1100 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

29 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

2 BHK Flat, 500 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

45 Lacs 3 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Rakesh Rakesh (Owner)

3 BHK Flat, 1500 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

40 Lacs 2 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Himanshu Himanshu (Owner)

2 BHK Flat, 1000 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

36 Lacs 3 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

3 BHK Flat, 1150 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

35 Lacs 3 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

3 BHK Flat, 1450 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

35 Lacs 2 BHK Flat in Nirman Nagar, Jaipur Jitendra Jitendra (Owner)

2 BHK Flat, 1000 Sq. Feet Nirman Nagar, Jaipur

35 Lacs 3 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

3 BHK Flat, 1450 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

35 Lacs 3 BHK Flat in Khirni Phatak, Jhotwara, Jaipur kailash kailash (Owner)

3 BHK Flat, 1350 Sq. Feet Khirni Phatak, Jhotwara, Jaipur

35.99 Lacs 3 BHK Flat with Study Room in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

3 BHK Flat with Study Room, 1400 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

36.25 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

2 BHK Flat, 1250 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

24 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

2 BHK Flat, 840 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

20.70 Lacs 2 BHK Flat in Ajmer Road, Jaipur Propterry Propterry (Broker)

2 BHK Flat, 781 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

30 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

2 BHK Flat, 800 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

25 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

2 BHK Flat, 927 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

40 Lacs 2 BHK Flat in Ajmer Road, Jaipur Kunal Kunal (Broker)

2 BHK Flat, 1100 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

509 Propertie(s) found