fbk
home icon
All Property Types

Affordable Properties for Sale In jaipur

45 Lacs 3 BHK Flat in Khatipura, Jaipur Ravi Choudhary Ravi Choudhary (Owner)

3 BHK Flat, 1340 Sq. Feet Khatipura, Jaipur

40 Lacs 3 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

3 BHK Flat, 1450 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

11,000 2 BHK Flat in Kardhani, Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

2 BHK Flat, 1100 Sq. Feet Kardhani, Malviya Nagar, Jaipur

38 Lacs 3 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

3 BHK Flat, 1450 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

38 Lacs 3 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

3 BHK Flat, 1450 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

36 Lacs Residential Land in Ajmer Road, Jaipur Lavkush Lavkush (Broker)

Residential Land, 300 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

30 Lacs 3 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

3 BHK Flat, 1150 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

17 Lacs 2 BHK Flat in sirsi road, jaipur, Jaipur Pramod Choudhary Pramod Choudhary (Owner)

2 BHK Flat, 900 Sq. Feet sirsi road, jaipur, Jaipur

25 Lacs 2 BHK Flat in 8 Ganga Sagar A colony Vaishali marg, Jaipur Vikram Singh Vikram Singh (Broker)

2 BHK Flat, 800 Sq. Feet 8 Ganga Sagar A colony Vaishali marg, Jaipur

43 Lacs 2 BHK Flat in Nirman Nagar, Jaipur Kedar Kedar (Broker)

2 BHK Flat, 1080 Sq. Feet Nirman Nagar, Jaipur

36 Lacs Residential Land in Ajmer Road, Jaipur Lavkush Lavkush (Broker)

Residential Land, 300 Sq. Yards Ajmer Road, Jaipur

40 Lacs Residential Land in Ajmer Road, Jaipur Lavkush Lavkush (Broker)

Residential Land, 400 Sq. Yards Ajmer Road, Jaipur

36 Lacs Residential Land in Ajmer Road, Jaipur Lavkush Lavkush (Broker)

Residential Land, 300 Sq. Yards Ajmer Road, Jaipur

36 Lacs Residential Land in Ajmer Road, Jaipur Lavkush Lavkush (Broker)

Residential Land, 300 Sq. Yards Ajmer Road, Jaipur

33 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

2 BHK Flat, 1250 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

34 Lacs 2 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Vijay Gupta Vijay Gupta (Owner)

2 BHK Flat, 1250 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

26 Lacs Shop in Mansarovar, Jaipur rajkumar rajkumar (Broker)

Shop, 120 Sq. Feet Mansarovar, Jaipur

38 Lacs 2 BHK Flat in Ajmer Road, Jaipur Vishvas Vishvas (Broker)

2 BHK Flat, 1100 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

38.61 Lacs 2 BHK Flat in Nirman Nagar, Jaipur Vishvas Vishvas (Broker)

2 BHK Flat, 990 Sq. Feet Nirman Nagar, Jaipur

35 Lacs 2 BHK Flat in Tonk Road, Jaipur kishan kishan (Owner)

2 BHK Flat, 1100 Sq. Feet Tonk Road, Jaipur

26 Lacs Residential Land in Kalwar Road, Jaipur RAM DAYAL CHOUDHARY RAM DAYAL CHOUDHARY (Owner)

Residential Land, 193.75 Sq. Yards Kalwar Road, Jaipur

16 Lacs 6 BHK Duplex Villa in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

6 BHK Duplex Villa, 1242 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

13 Lacs 2 BHK Flat in Govindpura niwaru link road, Jaipur surendra surendra (Owner)

2 BHK Flat, 750 Sq. Feet Govindpura niwaru link road, Jaipur

20,000 2 BHK Flat in Model town, Jaipur Rahul Rahul (Owner)

2 BHK Flat, 2200 Sq. Feet Model town, Jaipur

5,245 3 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

3 BHK Flat, 1350 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

5,245 3 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

3 BHK Flat, 1350 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

5,245 3 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

3 BHK Flat, 1350 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

6,500 2 BHK Flat in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

2 BHK Flat, 450 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

50 Lacs 3 BHK Flat in Gopalpura Bypass, Jaipur Dhruv Jain Dhruv Jain (Owner)

3 BHK Flat, 1250 Sq. Feet Gopalpura Bypass, Jaipur

25 Lacs 3 BHK Flat in Ajmer Road, Jaipur Vishvas Vishvas (Broker)

3 BHK Flat, 1126 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

45 Lacs Commercial Plot in Heerapura, Jaipur Rahul Rahul (Broker)

Commercial Plot, 300 Sq. Meter Heerapura, Jaipur

50 Lacs Residential Land in Prithviraj Nagar, Jaipur Rahul Rahul (Broker)

Residential Land, 200 Sq. Yards Prithviraj Nagar, Jaipur

19 Lacs Residential Land in Kalwar Road, Jaipur Rahul Rahul (Broker)

Residential Land, 133 Sq. Yards Kalwar Road, Jaipur

27 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Kardhani, Kalwar Road, Jaipur shiv karan shiv karan (Owner)

3 BHK Duplex Villa, 1400 Sq. Feet Kardhani, Kalwar Road, Jaipur

28.20 Lacs 1 BHK Flat in Vaishali Nagar, Jaipur Vikram Singh Vikram Singh (Broker)

1 BHK Flat, 940 Sq. Feet Vaishali Nagar, Jaipur

32 Lacs Residential Land in Mahapura, Jaipur Narendra Singh Choudhary Narendra Singh Choudhary (Builder)

Residential Land, 200 Sq. Yards Mahapura, Jaipur

36 Lacs 3 BHK Flat in Vaishali Nagar, Jaipur Vikram Singh Vikram Singh (Broker)

3 BHK Flat, 1450 Sq. Feet Vaishali Nagar, Jaipur

48 Lacs 3 BHK Flat in Jagatpura, Jaipur Rakesh Rakesh (Broker)

3 BHK Flat, 1500 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

36.40 Lacs 2 BHK Flat in Ajmer Road, Jaipur Rajeev Rajeev (Broker)

2 BHK Flat, 1300 Sq. Feet Ajmer Road, Jaipur

45 Lacs Showroom in MI Road, Jaipur Vikas Vikas (Owner)

Showroom, 410 Sq. Feet MI Road, Jaipur

776 Propertie(s) found