fbk
home icon
All Property Types

Affordable villas for Sale In jaipur

16 Lacs 6 BHK Duplex Villa in Malviya Nagar, Jaipur Shashant Shashant (Broker)

6 BHK Duplex Villa, 1242 Sq. Feet Malviya Nagar, Jaipur

27 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Kardhani, Kalwar Road, Jaipur shiv karan shiv karan (Owner)

3 BHK Duplex Villa, 1400 Sq. Feet Kardhani, Kalwar Road, Jaipur

50 Lacs 2 BHK Villa in Malviya Nagar, Jaipur Rajendra Rajendra (Owner)

2 BHK Villa, 50 Sq. Yards Malviya Nagar, Jaipur

32.50 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Jagatpura, Jaipur Pankaj Sharma Pankaj Sharma (Broker)

3 BHK Duplex Villa, 1222 Sq. Feet Jagatpura, Jaipur

35 Lacs 2 BHK Villa in Agra Road, Jaipur ashwani ashwani (Owner)

2 BHK Villa, 1352 Sq. Feet Agra Road, Jaipur

20.50 Lacs 3 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur shiv karan shiv karan (Owner)

3 BHK Villa, 1200 Sq. Feet Kalwar Road, Jaipur

31.50 Lacs 3 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur shiv karan shiv karan (Owner)

3 BHK Villa, 1500 Sq. Feet Kalwar Road, Jaipur

31 Lacs 2 BHK Villa in Jagatpura, Jaipur Mohit Jain & Rohit Jain Mohit Jain & Rohit Jain (Broker)

2 BHK Villa, 71.5 Sq. Yards Jagatpura, Jaipur

46 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Ajmer Road, Jaipur PINKWALL PINKWALL (Builder)

3 BHK Duplex Villa, 6541 Sq. Yards Ajmer Road, Jaipur

25 Lacs 2 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur shiv karan shiv karan (Owner)

2 BHK Villa, 100 Sq. Feet Kalwar Road, Jaipur

28 Lacs 2 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur shiv karan shiv karan (Owner)

2 BHK Villa, 100 Sq. Yards Kalwar Road, Jaipur

37 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Kalwar Road, Jaipur shiv karan shiv karan (Owner)

3 BHK Duplex Villa, 90 Sq. Yards Kalwar Road, Jaipur

36 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Kalwar Road, Jaipur Murari Murari (Owner)

3 BHK Duplex Villa, 1300 Sq. Feet Kalwar Road, Jaipur

35 Lacs 3 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur Murari Murari (Owner)

3 BHK Villa, 75 Sq. Yards Kalwar Road, Jaipur

41.50 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Mansarovar Ext., Jaipur Sandeep Dave Sandeep Dave (Broker)

3 BHK Duplex Villa, 1450 Sq. Feet Mansarovar Ext., Jaipur

35 Lacs 2 BHK Villa in Govindpura niwaru link road, Jaipur Shriwat Shriwat (Owner)

2 BHK Villa, 83 Sq. Yards Govindpura niwaru link road, Jaipur

26 Lacs 2 BHK Villa in Pratap Nagar housing board, Jaipur Jitendra Jitendra (Broker)

2 BHK Villa, 72 Sq. Yards Pratap Nagar housing board, Jaipur

36 Lacs 2 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur VINEET VINEET (Broker)

2 BHK Villa, 180 Sq. Yards Kalwar Road, Jaipur

50 Lacs 2 BHK Villa in Ajmer Road, Jaipur vijay singh vijay singh (Owner)

2 BHK Villa, 116 Sq. Yards Ajmer Road, Jaipur

25 Lacs 2 BHK Villa in Pratap Nagar, Jaipur Sunil Kumar Sunil Kumar (Owner)

2 BHK Villa, 58 Sq. Yards Pratap Nagar, Jaipur

20 Lacs 2 BHK Villa in Govindpura niwaru link road, Jaipur Amit Amit (Broker)

2 BHK Villa, 83 Sq. Yards Govindpura niwaru link road, Jaipur

50 Lacs 2 BHK Villa in Ajmer Road, Jaipur Lavkush Lavkush (Broker)

2 BHK Villa, 185 Sq. Yards Ajmer Road, Jaipur

27.50 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Niwaru Road, Jaipur Giriraj Giriraj (Owner)

3 BHK Duplex Villa, 88.88 Sq. Yards Niwaru Road, Jaipur

45 Lacs 4 BHK Villa in Moti Vihar, kalwar road, Jaipur, Jaipur Amit Amit (Broker)

4 BHK Villa, 100 Sq. Yards Moti Vihar, kalwar road, Jaipur, Jaipur

27 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Kalyan Dham, Niwaru road, Jaipur Amit Amit (Broker)

3 BHK Duplex Villa, 70 Sq. Yards Kalyan Dham, Niwaru road, Jaipur

31 Lacs 4 BHK Villa in Sirsi Road, Jaipur Lekhraj Singh Lekhraj Singh (Owner)

4 BHK Villa, 1000 Sq. Feet Sirsi Road, Jaipur

38.50 Lacs 3 BHK Villa in Niwaru Road, Jaipur Jitendra Jitendra (Owner)

3 BHK Villa, 100 Sq. Yards Niwaru Road, Jaipur

44 Lacs 3 BHK Villa in 200 Feet Sez to Ajmer Road, Jaipur, Jaipur Vivanta Corporation Vivanta Corporation (Builder)

3 BHK Villa, 111.11 Sq. Feet 200 Feet Sez to Ajmer Road, Jaipur, Jaipur

40 Lacs 2 BHK Villa in Pratap Nagar, Jaipur Harshit Harshit (Broker)

2 BHK Villa, 680 Sq. Feet Pratap Nagar, Jaipur

30 Lacs 3 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur (Broker)

3 BHK Villa, 68 Sq. Yards Kalwar Road, Jaipur

49 Lacs 3 BHK Villa in Tonk Road, Jaipur Radhey Shyam Radhey Shyam (Owner)

3 BHK Villa, 100 Sq. Yards Tonk Road, Jaipur

32 Lacs 3 BHK Villa in Niwaru Road, Jaipur Rajesh Rajesh (Owner)

3 BHK Villa, 71 Sq. Yards Niwaru Road, Jaipur

46 Lacs 3 BHK Duplex Villa in Niwaru Road, Jaipur B.D B.D (Owner)

3 BHK Duplex Villa, 105 Sq. Yards Niwaru Road, Jaipur

42 Lacs 3 BHK Villa in Sodala, Jaipur Suresh Agarwal Suresh Agarwal (Owner)

3 BHK Villa, 118 Sq. Yards Sodala, Jaipur

28 Lacs 2 BHK Villa in Sikar Road, Jaipur P. D Agarwal P. D Agarwal (Owner)

2 BHK Villa, 50 Sq. Yards Sikar Road, Jaipur

30 Lacs 3 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur Phool Chand choudhary Phool Chand choudhary (Owner)

3 BHK Villa, 100 Sq. Feet Kalwar Road, Jaipur

48 Lacs 3 BHK Villa in Siddharth Nagar, Jaipur Bhanu Bhanu (Owner)

3 BHK Villa, 92 Sq. Yards Siddharth Nagar, Jaipur

35 Lacs 3 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur Jayram Jayram (Owner)

3 BHK Villa, 80 Sq. Yards Kalwar Road, Jaipur

37 Lacs 3 BHK Villa in Kalwar Road, Jaipur Prabhu Dayal Prabhu Dayal (Owner)

3 BHK Villa, 78 Sq. Feet Kalwar Road, Jaipur

30 Lacs 3 BHK Villa in Bagru, Jaipur Mohit Mohit (Owner)

3 BHK Villa, 131 Sq. Feet Bagru, Jaipur

85 Propertie(s) found